052-4780290

תמרי ייעוץ ופיתוח עסקי

אסדרות סולאריות

אסדרה (כן, ב"אל"ף", כך קבעה האקדמיה ללשון העברית) זו למעשה המילה העברית לרגולציה. 

משק האנרגיה בכלל, ומשק האנרגיה החלופית בפרט, הוא משק מנוהל ע"י אסדרות שונות. 

הגוף אשר קובע את האסדרות במשק האנרגיה נקרא "הרשות לשירותים ציבוריים חשמל" (ובשפת העם, "רשות החשמל").

רשות החשמל, בהתאם להנחיות משרד האנרגיה וליעדים אשר קבעה הממשלה, מוציאה מדי תקופה סדרת אסדרות אשר קובעות את הכללים לייצור חשמל סולארי.

נכון לשנת 2019, ישנן מספר אסדרות בתוקף ואנו ננסה לעשות קצת סדר בנושא. 

אסדרה תעריפית למתקנים קטנים עד 100 קילו-וואט (נפתחה לרישום באוגוסט 2018)

 • אסדרה תעריפית מאפשרת למכור את כל החשמל שמיוצר על ידי המערכת הסולארית לחברת החשמל בתעריף ידוע מראש. באסדרה החדשה ניתן גם לצרוך את החלק של החשמל שהמערכת מייצרת כקיזוז לחשבון החשמל (בדומה למונה נטו) ואת העודפים להזרים לרשת החשמל ולקבל עבורם תשלום קבוע וידוע. רשות החשמל קבעה את הכללים הבאים:

 • מיועד למערכות עד הספק 100 קילו-וואט (כ-1,500 מ"ר)

 • ניתן להתקין כ-30-40% יותר פנלים סולאריים מגודל הממירים. לדוגמא, במערכת בהספק  ממירים 100 ק"וו (המקס' המותר), ניתן להתקין הספק גדול יותרת של פנלים (בהתאם למגבלות הממיר), לרוב עד  כ-40% יותר. 

 • נקבעה מכסה ראשונית של 300 מגה-וואט, מתוכם 250 למערכות מסחריות ו-50 מגה-וואט למערכות לבתים פרטיים.

 • לשנת 2018 נקבעו התעריפים הבאים:

 • ללקוחות פרטיים - התעריף לחשמל המוזרם לרשת למתקן בהספק עד 15 ק"וו  AC)- 48) ש"ח לקוט"ש

 • ללקוחות מסחריים - התעריף לחשמל המוזרם לרשת למתקן בהספק עד 100 ק"וו -45 ש"ח לקוט"ש

 • התעריף הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

אסדרה זו מתאימה לבעלי גגות עד 1,500 מ"ר עם צריכה עצמית נמוכה יחסית לשטח הגג.

אסדרה ברירת מחדל (נפתחה לרישום באוגוסט 2018)

אסדרה חדשה המאפשרת לכל בעל  נכס מכל סוג (קרקעי וגגות) המעוניין להתקין מערכת סולארית שלא במסגרת אסדרה כלשהי, לעשות זאת ללא הגבלה.

את כל החשמל המיוצר – אפשר לצרוך בדיוק כמו באסדרת מונה נטו. את העודפים, אם יש, ניתן להזרים לרשת ולקבל תעריף קבוע.

עיקרי האסדרה:

 • מתאים לכל סוג נכס

 • צריכה עצמית אפשרית, כמו מונה נטו

 • בהזרמת עודפים לרשת – קבלת תעריף בגובה 16 אג' לקוט"ש

 • התעריף צמוד מדד, ל-23 שנה:

אסדרה זו מתאימה לבעלי נכסים בינוניים-גדולים, אשר יכולים לצרוך חלק מהותי מהחשמל במקום, ואינם יכולים (או לא הצליחו) להכנס  לאסדרה תעריפית או להשתתף באחד מהמכרזים האחרים. כמו כן, אפשר להוסיף למערכת באסדרה תעריפית אשר נותר מקום הגג

אסדרה עם הליך תעריפי מכרזי למתקנים בינוניים על גגות ומאגרי מים (החל ממאי 2019)

אסדרה זו נועדה לגגות ולמאגרי מים, ובעל נכס מסוג זה יתמודד במכרז אשר תפרסם רשות החשמל על התעריף אותו יקבל ל-25 שנה.

עיקרי האסדרה:

 • מיועד למתקנים עד הספק 10 מגה-וואט

 • מכסה ראשונית של 50 מגה-וואט

 • מתקנים על גבי גגות ומאגרי מים בלבד

 • תתאפשר צריכה עצמית מהמתקנים, כאשר בגין צריכה זו יחויבו הצרכנים בתשלום העלויות המערכתיות ורכיב הרשת הקבוע (כ-6 אג' לקוט"ש)

 • התעריף שיקבע במכרז הוא ל-25 שנה ללא הצמדה

 • זוכה המכרז יידרש לסיים את ההתקנה תוך 12 חודשים ולהעמיד ערבויו

 • אסדרה זו מתאימה בעיקר ליזמים בעלי נכסים גדולים יחסית.

מערכות עצמאיות

צור קשר

אלון תמרי

052-4780290

alon@tamari.co.il

ההודעה נשלחה בהצלחה