Tamari RE Consultancy

+972-52-4780290

אנרגיה נקיה

ייצור  חשמל מאנרגיה סולארית הינו אחת הדרכים המקובלות בעולם לייצור חשמל נקי.

עיקרון הפעולה של הפנל הסולארי הוא האפקט הפוטו-אלקטרי - בחומרים פוטו-וולטאיים, קרינת השמש הופכת בתהליך נקי ומיידי לחשמל.

מערכות סולאריות נפוצות בכל רחבי תבל - בעולם המערבי לרוב כתחליף לייצור חשמל מזהם, ובעולם המתפתח לרוב לייצור  חשמל עצמאי. 

בישראל, אנרגיה סולארית הפכה לנפוצה החל משנת 2008, בה הוכרזה התוכנית הראשונה לעידוד התקנת מערכות.

בשנים האחרונות, הסדרת מונה נטו הפכה לפופולרית למדי, והממשלה החלה לקדם מכרזי תעריף.

אודות המערכת הסולארית

מערכת סולארית בנויה ממספר רכיבים עיקרים:

פנל סולארי - מייצר חשמל נקי מקרינת השמש

ממיר מתח - הופך את החשמל מהפנלים לחשמל "רגיל" בזרם חילופין

קונסטרוקציה - מתקן המחבר את הפנלים אל הגג\קרקע

 

 

אודות מונה נטו

מונה  נטו זו הסדרה בה צרכן מתקין מערכת סולארית מחוברת רשת ומייצר לעצמו חלק מהחשמל (בשעות היום).

במחירי החשמל של היום (שנת 2017) ועל-פי עלויות המערכות הסולאריות, החזר ההשקעה בפרויקט הינו כ-5-6 שנים. התשואה היא 15-20%, והתשואה  על ההון היא מעל 30%.

עיקרי הסדרת מונה  נטו:

 החשמל הסולארי מקזז צריכה מחברת החשמל

הצרכן עדיין מחובר לחברת החשמל

כאשר המערכת מייצרת יותר מהצריכה הרגעית וחשמל מיוצא אל חברת החשמל, הצרכן מחוייב בדמי שימוש ברשת (מס' אג' לקוט"ש)

כאשר המערכת מייצרת יותר מהצריכה  התקופתית, עודפי החשמל (נקראים קרדיט) מועברים לתקופה העוקבת ונאגרים עבור הצרכן לתקופה  של עד שנתיים

כל קוט"ש סולארי מחוייב על-ידיד חברת החשמל ב"דמי איזון" בסך 1.5 אג'

מערכות עצמאיות

Alon Tamari

Consultancy & Business Development

+972-52-4780290

alon@tamari.co.il

Success! Message received.